Home


Welkom op de website van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ).
In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

Onze cliënten kloppen vaak bij ons aan op advies van bijvoorbeeld hun huisarts, psychiater, school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW), of via politie of het justitiehuis. Maar u kan ook op eigen initiatief contact opnemen.

Wij zijn als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

NIEUWS


Privacyverklaring

 Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom heeft
VGGZ een heldere privacyverklaring opgesteld. Deze is terug te vinden onder publicaties


Vacatures in de kijker 

 Momenteel hebben wij openstaande vacatures voor:

- een kinder- en jeugdpsychiater (uren bespreekbaar, max. 13u) binnen het kinder- en jongerenteam
voor de zorgregio Tongeren, in dienstverband of op zelfstandige basis.

- een medewerker boekhouding en personeelsadministratie voor een voltijdse functie met standplaats te Hasselt (i.s.m. de CAD Limburg vzw).