Home


MAATREGELEN COVID-19

Heb je een afspraak in één van onze kantoren?
We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om je afspraak in alle veiligheid te laten verlopen.

Gelieve onderstaande richtlijnen te volgen:

  • Kom stipt op het afgesproken tijdstip (ook niet te vroeg);
  • Kom alleen (of max. met 1 begeleider indien nodig);
  • Draag een mondneusmasker bij het betreden van de dienst (uitgezonderd kinderen onder de 12j);
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst;
  • Bewaar 1,5m afstand van andere personen;
  • Voel je je ziek? Blijf thuis en neem telefonisch contact op: we bekijken in overleg met je hulpverlener of je afspraak op een andere manier kan doorgaan (telefonisch/beeldbellen) of naar een later moment verplaatst kan worden.
------

Welkom op de website van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ)

In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

Onze cliënten kloppen vaak bij ons aan op advies van bijvoorbeeld hun huisarts, psychiater, school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW), of via politie of het justitiehuis. Maar u kan ook op eigen initiatief contact opnemen.

Wij zijn als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.


NIEUWS

 

Groen licht voor een gefaseerde doorstart (25/5)

Naar aanleiding van de Corona-crisis hebben we ons zorgaanbod noodgedwongen moeten aanpassen. Het aantal gesprekken in onze gebouwen werd beperkt om het besmettingsrisico te minimaliseren en het virus zo snel als mogelijk af te remmen. Cliënten kregen het voorstel om de begeleiding telefonisch, via chat of beeldbellen verder te zetten. Op deze manier probeerden we jou zorgcontinuïteit aan te bieden. 

Gezien de cijfers die de virologen dagelijks monitoren de goede kant opgaan, kan er ook voor de ambulante zorg een doorstart worden gemaakt naar het inzetten op face to face afspraken op het centrum. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ons hiertoe nu ook groen licht gegeven om gesprekken op het centrum te kunnen en mogen organiseren mits het in acht nemen van een aantal specifieke richtlijnen. 

Er wordt ons gevraagd om deze doorstart geleidelijk en gefaseerd te organiseren met voldoende aandacht voor het evenwicht tussen de zorgnood en het kunnen organiseren van gesprekken onder de meest veilige omstandigheden.

We gaven onze medewerkers de opdracht om in overleg enige prioritering aan te brengen in functie van een gedeeltelijke doorstart van gesprekken op het centrum. Dit is een prioritering in functie van zorgnoden en de bereidheid ook van jou om voor de begeleiding / behandeling in te zetten op gesprekken op locatie.

Gezien we niet in de mogelijkheid zijn om voor alle cliënten en voor alle gesprekken reeds gesprekken te organiseren op locatie zal er een geleidelijke doorstart georganiseerd worden. Dit kan betekenen dat sommige gesprekken nog steeds via beeldbellen zullen plaatsvinden maar mogelijks ook kunnen afgewisseld worden met gesprekken op het centrum. Je wordt door je hulpverlener uitgenodigd voor een gesprek op het centrum. Je hulpverlener overlegt of jij het zelf ook ziet zitten om af te spreken op dat moment op locatie.

We hopen jullie allemaal weer snel te verwelkomen op één van onze locaties.

Jaarverslag 2018

Ons jaarverslag 2018 is beschikbaar. In dit verslag vind je de jaarcijfers, 
een overzicht van nieuwe initiatieven en de belangrijkste activiteiten van 2018. 
Je kan het jaarverslag 2018 terug vinden onder publicaties.
 

Vacatures

ZorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) is momenteel op zoek naar een psychiater (M/V/X) voor het volwassenenteam. Klik hier voor de uitgebreide vacature.

Verder zijn we op zoek naar een outreacher (m/v/x) werkend vanuit de CAD antenne in Beringen. Klik hier voor de uitgebreide vacature.

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. 
Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. 
Daarom heeft VGGZ een heldere
privacyverklaring opgesteld. 
Deze is terug te vinden onder publicaties, via deze link

Zorggroep Zin

CAD Limburg vzw en VGGZ vzw zijn sinds juni 2019 één organisatie, Zorggroep Zin vzw. We doen er alles aan om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen en rekenen hiervoor op jouw begrip. Mocht je vragen hebben of problemen ondervinden, aarzel niet om contact te nemen via jouw hulpverlener.

 Wat betekent dit voor jou?
- Voor sommige cliënten zullen de gesprekken met jouw hulpverlener op een andere locatie doorgaan. 
De financiële bijdragen blijven (voorlopig) onveranderd.

 Bedankt voor je begrip.

                                                        Zorggroep Zin

Preventie &                                     Volwassenen                         Volwassenen &
Kinderen en jongeren                                                                   Kinderen en jongeren  
Pater Valentinuslaan 32                   Salvatorstraat 25                    Henisstraat 17
3500 Hasselt                                    3500 Hasselt                          3700 Tongeren
011/22 30 10                                    011/27 42 98                           012/23 44 91