Home


 

Welkom op de website van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ).
In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

Onze cliënten kloppen vaak bij ons aan op advies van bijvoorbeeld hun huisarts, psychiater, school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW), of via politie of het justitiehuis. Maar u kan ook op eigen initiatief contact opnemen.

Wij zijn als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

NIEUWS

 

Lancering preventiemethodieken.be

Op 11 september lanceert Zorg en Gezondheid de website www.preventiemethodieken.be. Die website biedt professionelen bij lokale besturen, in de gezondheids- en welzijnssector, socio-culturele verenigingen, het onderwijs, … een overzichtelijk aanbod van methodieken, materialen en diensten ter ondersteuning van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. Het initiatief kadert in het strategisch plan bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ met onder meer de klemtoon op actiegericht werken in diverse levensdomeinen en rechtstreeks gericht naar de burger. Het doel is de beschikbare preventiemethodieken centraal te ontsluiten naar een ruimere doelgroep om zo de gezondheid van de Vlaming te bevorderen. Meer info vindt u via deze link

Jaarverslag 2017

Ons jaarverslag 2017 is beschikbaar. In dit verslag vindt u de jaarcijfers, 
een overzicht van nieuwe initiatieven en de belangrijkste activiteiten van 2017. 
U kan het jaarverslag 2017 terug vinden onder publicaties, via deze link.
 

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. 
Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. 
Daarom heeft VGGZ een heldere
privacyverklaring opgesteld. 
Deze is terug te vinden onder publicaties, via deze link

Zorginspectie

Op 30 november 2017 werd ons volwassenenteam in Tongeren geïnspecteerd door Zorginspectie. De volledige bespreking van de resultaten vind je via deze linken:

VGGZ behaalde een goede tot zeer goede score op volgende items:

  • De dossiers zijn toegankelijk voor het behandelende team.
  • De basisinformatie over de klachten en problemen van de cliënt is aanwezig in het dossier.
  • Het dossier bevat een inschatting van suïcidaliteit van de cliënt.
  • Er wordt systematisch met een behandelplan gewerkt

Daarnaast  werden er ook werkpunten gedetecteerd:
  • Minimaal om de zes maanden een inhoudelijke bespreking van de behandelplannen in het multidisciplinair team
  • Systematische communicatie met huisarts
  • Verdere uitrol uitkomstenmonitoring (cliëntenfeedback)
  • Monitoring van het suïciderisico doorheen de hele zorgperiode
  • Opmaak crisisafsprakenplan bij een verhoogd suïciderisico


Vacatures in de kijker 

Samen met de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg zijn wij op zoek naar: 
-
een Medewerk(st)er Onthaal & Administratie (Hasselt en Genk)
(19u of 38u - vervangingscontract met mogelijkheid tot onbepaalde duur vanaf 2020) 

- een Medewerk(st)er Boekhouding
(voor een deeltijdse functie (80%) van onbepaalde duur)

Voor het Volwassenenteam Hasselt zijn wij op zoek naar een
 Master in de Klinische Psychologie
(voor een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur)