Home


Welkom op de website van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ).
In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

Onze cliënten kloppen vaak bij ons aan op advies van bijvoorbeeld hun huisarts, psychiater, school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW), of via politie of het justitiehuis. Maar u kan ook op eigen initiatief contact opnemen.

Wij zijn als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

NIEUWS


Jaarverslag 2016

Zoals ieder jaar biedt het jaarverslag de gelegenheid om terug te blikken
op het voorbije jaar. Er worden een heel aantal nieuwe projecten voorgesteld,
aangevuld met cijfermateriaal. 
Klik hier om naar het jaarverslag te gaan. 


Vacatures in de kijker 

 Momenteel hebben wij een openstaande vacature voor:

- een kinder- en jeugdpsychiater (13u) binnen het kinder- en jongerenteam voor de zorgregio Tongeren, in dienstverband of op zelfstandige basis.