Links


 

Onze partners

 

www.dagg-cgg.be en www.litp.be 
De twee collega CGG's die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

www.cadlimburg.be 
Ons team verslavingszorg maakt deel uit van het CAD Limburg (Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw). Op de website van CAD vindt u informatie en links voor specifiek verslavingszorg.

www.vdip.be
Een VDIP-team helpt jonge mensen tussen 14 en 35 jaar, én hun omgeving om een eerste of tweede psychose te voorkomen. VDIP is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap - Preventie & Gezondheid.

 

www.epilepsieliga.be
Onze epilepsiewerking is de provinciale zetel van de Vlaamse Liga tegen Epilepsie.

 

www.cawlimburg.be 
Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt hulp bij welzijnsvragen.

 

www.ggzlimburg.be
De portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg. Deze verwijswebsite GGZ vertrekt vanuit de zorgvraag en de regio van de zorgvrager. In Limburg zijn er drie GGZ netwerken: Noolim en Reling voor de doelgroep volwassenen (18-65 jaar) en Ligant voor de doelgroep kinderen en jongeren (-18). 

>terug naar overzicht

 

Hulp in nood- of crisissituaties

 

www.tele-onthaal.be  
Wanneer je het op bepaalde momenten in je leven moeilijk hebt.
24/7 telefonisch bereikbaar via het nummer 106. Via de website kan je elke dag chatten van 18 tot 23 uur en woensdag van 15 tot 23 uur.

 

www.zelfmoord1813.be 
24/7 telefonisch bereikbaar via het nummer 1813. Via de website kan je elke dag chatten van 19 tot 21.30 uur. (zie ook bij online hulpverlening de app BackUp)

 

www.huisarts.be 
Een overzicht van de huisartsenwachtdienst.

>terug naar overzicht

 

Uw rechten

 

www.ombudsfunctieggz.be    
Bij klachten of ontevredenheid kunt u contact opnemen met een externe ombudspersoon.

 

www.patientenrechten.be
Met deze website wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de patiëntenrechten beter bekendmaken. 

www.vlaamspatientenplatform.be  
Op deze websites vindt u meer informatie over de rechten van de patiënt.

 

www.rechtspositie.be 
Informatie over de rechten van minderjarigen in de integrale jeugdhulp.

>terug naar overzicht

 

Patiëntenorganisaties

 

www.uilenspiegel.net    
Vzw Uilenspiegel is de patiëntenvertegenwoordiger binnen de geestelijke gezondheidszorg.

 

www.similes.org  
Vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen.

 

www.vlaamspatientenplatform.be
Onafhankelijke koepel van patiëntenverenigingen.

>terug naar overzicht

 

Online hulpverlening

 

www.depressiehulp.be 
Informatie, online zelfhulp en online begeleiding rond depressie
(CGG Kempen & CGG De Pont)

www.drughulp.be
Informatie en online hulp bij drugproblemen
(CAD Limburg, Drughulp Kempen)

www.gokhulp.be
Informatie en online hulp bij gokproblemen
(CAD Limburg, Kansspelcommissie, Le Pélican)

www.alcoholhulp.be   
Informatie en online hulp bij alcoholproblemen
(CAD Limburg, Drughulp Kempen)

 

www.cannabishulp.be  
Informatie en online hulp bij cannabisproblemen.
(CAD Limburg, Drughulp Kempen)

 

www.sportwijs.be
Op sportwijs.be vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve materialen rond middelengebruik en gokken.

www.mijnkwartier.be
Zelfhulpprogramma bij stress, angst, depressie en burn-out 
(niet gratis)

 

www.fitinjehoofd.be 
Website om je geestelijke gezondheid te trainen en verzorgen
(VIGeZ)

www.thinklife.be
een online zelfhulptool met als doel mensen beter te leren omgaan met zelfmoordgedachten 

De app BackUp 
BackUp biedt houvast bij zelfdodingsgedachten en bevat verschillende tools om een crisis te overbruggen of te voorkomen. Ook als je er wilt zijn voor iemand anders kun je met BackUp aan de slag. Je kan BackUp gratis installeren via de app stores van Android en iOS.

>terug naar overzicht

 

Jeugdhulpverlening

 

Links naar organisaties in de jeugdhulpverlening en informatie voor kinderen en jongeren vind je hier.

>terug naar overzicht

 

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

www.ikmaakdeklik.be
Onlineplatform voor kinderen van ouders met psychische problemen.

www.oudersonderinvloed.info
Deskundigheiddsbevordering rond het werken met gezinnen waarbji één of beide ouders kampen met een afhankelijkheidsproblematiek. 

www.kopstoring.nl
Informatie en ondersteuning voor kinderen/jongeren van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen/jongeren van ouders met afhankelijkheidsproblematiek (KOAP).

 

www.kopopouders.nl
Online opvoedingsondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.

>terug naar overzicht

 

Familie van zedenplegers

 

www.familievan.be  
Seksueel misbruik is een ernstig probleem. Deze site probeert een antwoord te bieden op heel wat vragen van familieleden van plegers van seksueel misbruik. De website biedt informatie voor, door en over familieleden.

>terug naar overzicht

 

Algemene geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

 

www.desocialekaart.be  
De sociale kaart geeft een overzicht van alle voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Deze website maakt u wegwijs in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheisdszorg in Vlaanderen. U vindt er informatie over de meest voorkomende klachten.

 

www.vvgg.be/brochures  
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid in Vlaanderen. Zij biedt o.a. informatieve brochures aan over depressie, angstoornissen, ADHD en vele andere psychische problemen. Deze brochures kun je via bovenstaande link inkijken.

www.gezondheidenwetenschap.be
Betrouwbare medische info op mensenmaat. 
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap werd de onafhankelijke website 'Gezondheid en Wetenschap' ontwikkeld. De website is een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek. De patiëntenrichtlijnen geven toegankelijke informatie over klachten en aandoeningen. 

>terug naar overzicht

 

Zelfstandige psychologen en psychiaters

 

Indien u een zelfstandig psycholoog zoekt, kan u terecht op de volgende websites:

www.vvkp.be De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen groepeert en verdedigt de belangen van klinisch psychologen in Vlaanderen.

www.bfp-fbp.be De Belgische Federatie van Psychologen is de nationale beroepsvereniging van licentiaten en masters in de psychologie in België. Zij waakt over de belangen van de psychologie, de psychologen en hun cliënten.

www.compsy.be De Psychologencommissie is een onafhankelijke federale publieke instantie bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België. Via de registratie als erkend psycholoog engageert men zich tot het naleven van de juridisch verankerde deontologische code voor psychologen. 

www.vvponline.be De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie verenigt ruim 600 psychiaters en psychiaters in opleiding.

www.vlaamseneurologen.be De Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) groepeert de Vlaamse neurologen en arts-specialisten in opleiding tot neuroloog, organiseert wetenschappelijke vorming, biedt een forum voor professioneel overleg en bevordert vriendschappelijke contacten.

www.vvk.be De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie vzw is een Belgische vereniging, die Nederlandstalige kinder- en jeugdpsychiaters verenigt.

>terug naar overzicht