Werken bij VGGZ


Vacatures

Voor de zorgregio Limburg is Zorggroep Zin vzw op zoek naar een bachelor in het sociaal werk / assistent in de psychologie / sociaal verpleegkundige binnen het Kinder- en Jongerenteam voor een deeltijdse functie (50%) met een specifieke opdracht naar vluchtelingen.

Bachelor in sociaal werk / toegepaste psychologie / sociaal verpleegkundige binnen het
kinder- en jongerenteam Zuid Limburg M/V/X
voor een voltijdse functie (100%) van onbepaalde duur vanaf 2 december 2019
       Sollicitaties
kunt u richten aan de betreffende zorgmanager. 

Dhr. Carlo Baeten, 011/22 30 10
Preventie

Mevr. Jessica Decoene, 011/22 30 10
Hasselt: Kinderen en jongeren

Mevr. Katleen Dieu, 012/23 44 91
Tongeren: Volwassenen & Kinderen en jongeren

Dhr. Marcel Follon, 011/27 42 98
Regionale werking: Volwassenen

        Dhr. Frank Reynders, 011/22 30 10
        Hasselt: Volwassenen en ouderen en forensisch team

        Mevr. Myriam Stevens, 011/22 30 10
        Onthaal en administratie

Stageplekken

Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen bij Zorggroep Zin. Het aantal plaatsen op jaarbasis is echter beperkt. Stel dus ruim op tijd je gemotiveerde vraag om stage te lopen. Voor het academiejaar 2019-2020 zijn alle plaatsen voor langdurige stages volzet. Wie in de loop van 2020-2021 stage wil lopen op onze dienst, kan zich richten tot stages@zorggroepzin.be. In de loop van het voorjaar van 2020 word je dan uitgenodigd voor een gesprek.

Interesse?
Stuur een gemotiveerd schrijven naar: 
stages@zorggroepzin.be
SALVATORSTRAAT 25
3500 HASSELT
011/ 27 42 98