Werken bij VGGZ


Vacatures

Voor de zorgregio Limburg is Zorggroep Zin vzw op zoek naar een master klinische pscyhologie voor het forensische team. Sollicitaties kunt u richten aan de betreffende zorgmanager. 

Dhr. Carlo Baeten, 011/22 30 10
Preventie

Mevr. Jessica Decoene, 011/22 30 10
Hasselt: Kinderen en jongeren

Mevr. Katleen Dieu, 012/23 44 91
Tongeren: Volwassenen & Kinderen en jongeren

Dhr. Marcel Follon, 011/27 42 98
Regionale werking: Volwassenen

        Dhr. Frank Reynders, 011/22 30 10
        Hasselt: Volwassenen en ouderen en forensisch team

        Mevr. Myriam Stevens, 011/22 30 10
        Onthaal en administratie

Stageplekken

Onze organisatie biedt jaarlijks een aantal stageplekken. Stages zijn mogelijk voor maatschappelijk werkers, psychologen en administratieve functies. Heeft u interesse in een stageplaats bij Zorggroep Zin? Stuur dan je CV en een gemotiveerd schrijven richten naar de stafmedewerkers van Zorggroep Zin:

Dhr. David Fraters, david.fraters@cadlimburg.be, 011/27 42 98

Mevr. Veerle Pinxten, veerle.pinxten@cadlimburg.be, 011/27 42 98