Team kinderen en jongeren: Voor ouders


Kinderen en jongeren die problemen ervaren zoals:

 • tekenen van depressieve gevoelens
 • druk en overbeweeglijk gedrag
 • agressiviteit, veelvuldig liegen, stelen
 • moeilijk contact leggen met leeftijdsgenoten, moeilijk kunnen aanpassen aan nieuwe situaties
 • angsten (van allerlei aard) of dwanggedachten
 • verlegenheid, teruggetrokken gedrag
 • psychosomatische klachten, zoals problemen met de lichaamsbeleving, fijne en grove motoriek, moeilijk kunnen ontspannen
 • moeilijke verwerking van belangrijke/ingrijpende gebeurtenissen in hun leven zoals echtscheiding, rouw, verlies, ...
 • slachtoffers van mishandeling (geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing)
 • zorgen maken rond zichzelf, hun toekomst, relaties, seksualiteit
 • eet- of slaapproblemen
 • jongeren die veelvuldig conflicten hebben met ouders of omgeving
 • kinderen en jongeren wiens ouder(s) kampen met psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek

In de begeleiding is er zowel aandacht voor het kind/de jongere en het gezin. Zo nodig zoeken wij een evenwicht tussen de hulpvraag van de ouder(s) en de hulpvraag van het kind/de jongere. In navolging van de wetgeving ‘Rechtspositie van de minderjarige’ wordt de minderjarige zoveel mogelijk betrokken en heeft recht op inspraak in de behandeling.  

Ons team is regiogebonden. Elke inwoner van de regio  Hasselt - Tongeren kan een beroep doen op ons team voor kinderen en jongeren. Klik hier voor een kaartje van ons werkingsgebied.

Twijfelt u of uw kind in onze dienst terecht kan? Neem gerust contact met ons op.